آغازعمليات اجرايي طرح تامين آب بستك و جناح از آب شيرين كن چارك

Printer-friendly version
چهارشنبه, آذر 7, 1397
عمليات اجرايي این طرح با اعتبار 940 ميليارد ريال آغاز شد.

عمليات اجرايي طرح تامين آب بستك و جناح از آب شيرين كن چارك آغاز شد

صبح امروز چهارشنبه، با حضور استاندار هرمزگان و معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي آبفاي كشور، عمليات اجرايي طرح تامين آب بستك و جناح از آب شيرين كن چارك با اعتبار 940 ميليارد ريال آغاز شد.

به‌ گزارش روابط عمومي آب و فاضلاب استان، مديرعامل آبفاي هرمزگان در اين رابطه گفت: عمليات اجرايي طرح تامين آب بستك و جناح از آب شيرين كن چارك با هدف تامين آب شهرهاي بستك، جناح و 36 روستاي واقع در مسير خط انتقال آغاز مي شود.  

امين قصمي افزود: : اين طرح آبرساني از طريق احداث آب شيرين كن در بندر چارك با ظرفيت 10 هزار مترمكعب در شبانه روز صورت مي گيرد.

وي در خصوص جزييات اين طرح گفت: طرح تامين آب بستك و جناح شامل خط انتقال به طول 66 كيلومتر، 4 باب ايستگاه پمپاژ و 4 باب مخزن ذخيره آب در مجموع به حجم 10 هزار و 800 مترمكعب است.

به گفته قصمي؛ نياز آبي افق طرح 237.5 ليتر بر ثانيه است و جمعيت تحت پوشش اين طرح نيز 80 هزار و 631 نفر مي باشد.

وي با اشاره به زمان اجراي اين طرح افزود: اين طرح شامل دو بخش  احداث آبشيرين كن با 9 ميليون يورو  سرمايه گذاري بخش خصوصي و احداث خط انتقال آب كه از پروژه هاي آبرساني اصلي شهرستان بستك است، در مجموع طي دو تا سه سال اجرا مي شود.