بزرگترین پروژه آبرسانی روستایی ۳۰ سال اخیر شهرستان دنا در مدار بهره برداری قرار گرفت

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 6, 1397
آبفار کهکیلویه و بویر احمد

به گزارش روابط عمومی آبفار، فیض اله پاسره با اعلام این خبر، اظهار داشت: عمده پروژه های آبرسانی در شهرستان دنا پیشرفتی حدود ۱۰۰ درصد دارند و عملاً به بهره برداری رسیده اند.

مدیر آمور آبفای روستایی شهرستان دنا با بیان اینکه مجتمع بزرگ آبرسانی کریک-دارشاهی به عنوان بزرگترین پروژه آبرسانی روستایی شهرستان دنا از پس از انقلاب تا کنون بوده، گفت: این پروژه با اعتباری قریب به ۳۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰۰ درصد یکی از این پروژه ها است که قریب به ۱۰۰۰ خانوار روستایی با جمعیت ۵۰۰۰ نفر را تحت پوشش قرار داده است.

 

ایرج کریمی تصریح کرد: پروژه آبرسانی تنک و ده برایی از دیگر پروژه های بزرگ شهرستان دنا بود که با بهره برداری از این پروژه ۱۰۰۰ میلیون ریالی، قریب به ۴۴۵ خانوار روستایی با جمعیت ۱۲۵۰ نفر برخوردار شدند.

 

 

وی ادامه داد: خرسان، چال بادام، ده پایین، دشت بز و منچ از دیگر پروژه های آبرسانی روستایی با اعتبار ۳۷۵۰ میلیون ریالی هستند که تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با اتمام آنها ۱۴۰ خانوار روستایی با جمعیت ۷۰۰ نفر برخوردار می شوند.

 

کریمی افزود: پروژه های درب کلات، توت نده و گندی خوری نیزپیشرفت ۱۰۰ درصدی دارند و هم اکنون ۶۲۰ خانوار با جمعیت ۲۰۵۳ نفر را تحت پوشش خود دارند.