پروژه  برق رسانی پست 400 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم رسما مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت .

Printer-friendly version
سه شنبه, اسفند 15, 1396
به گزارش دفترروابط عمومی شرکت برق منطقه ای فارس ،

  در سفر وزیر نیرو به استان فارس :     

دکتررضا اردکانیان وزیر نیروروز پنج شنبه ۱۷ اسفندماه به منظور بهره برداری از طرح های صنعت آب و برق به استان فارس سفر می‌کند.

گزارش ارسالی حاکی از این است که در سفر وزیر نیرو ، پروژه برق رسانی پست 400 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با صرف اعتبار 38 میلیارد تومان مورد بهره برداری و افتتاح قرار می گیرد .

شایان ذکر است که در سفروزیر نیرو چند طرح و عملیات اجرایی آب رسانی نیز مورد بازدید  و افتتاح قرار خواهد گرفت .

 

 

گروه خبر: