انتصاب درشرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

Printer-friendly version
دوشنبه, بهمن 23, 1396
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران

طی حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، مهندس کیومرث دانشجو برای مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی منصوب شد.