بمناسبت ايام مبارک دهه فجر شش پروژه برق شهرستان قروه به بهره برداري رسيد

Printer-friendly version
شنبه, بهمن 21, 1396
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

مدير توزيع برق شهرستان قروه گفت : بمناسبت ايام مبارک دهه فجراز شش مجموعه پروژه برق اين شهرستان شامل مجموعه طرح هاي احداث خط و ترانس مدرسه 9 کلاسه شهرک امام خميني ، احداث خط 20 کيلوولت مسير جاده وينسار -سنقر ، برقرساني به مجموعه استاديوم چمران ، برقرساني به ساختمان اداري دادگستري و احداث شبکه در سريش آباد بهره برداري بعمل آمد.

محمدرضا حاجيان افزود: پروژه هاي فوق با اعتباري بالغ بر 8558 ميليون ريال انجام شده است که با بهره برداري از طرح احداث شبکه شهرک امام خميني ، مجموعه ايرانمهر واقع در خيابان ابوذر و سريش آباد ضعف ولتاژ  در اين مسيرها با احداث 2000 متر شبکه فشار متوسط ، دو دستگاه ترانس 200 کاوا و دو دستگاه ترانس 160 کاوا رفع شده و امکان  تامين برق متقاضيان جديد فراهم گرديده است . همچنين بمنظور ايجاد قدرت مانور و ايجاد قابليت اطمينان و برقراي شبکه برق پايدار در منطقه مقدار 5/3 کيلومتر شبکه فشار متوسط هوايي در مسير جاده وينسار-سنقراحداث گرديده است.

حاجيان در ادامه افزود جهت برقرساني و تامين برق ساختمان اداري دادگستري و استاديوم چمران 450 متر شبکه فشار متوسط هوايي و يکدستگاه پست پاساژ زميني 1000 کاوا و يکدستگاه پست هوايي 200 کاوا بمدار آمده است.

گروه خبر: