ایران در پله چهارم صنعت برق جهان

Printer-friendly version
دوشنبه, دى 20, 1395
یکی از منابع انرژی که قابلیت سرمایه گذاری دارد؛ انرژی برق است. صنعت برق ایران در طی سالهای متمادی توانسته است به جایگاه قابل قبولی در سطح جهانی برسد تا جایی که امروز صنعت برق ایران در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد.

در دنيای امروز انرژی از مسائل اساسي و زيربنايي است و ساختار اقتصادي و سياسي كشورها به چگونگي دسترسي به انرژي، نحوه مصرف و قيمت آن بستگي دارد. در كشورهاي مختلف با سطوح اقتصادي متفاوت، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه و ... انرژي و مسائل مربوط به آن در كليه جهت گيري ها و سياست گذاري ها و برنامه هاي توسعه عميقاً تأثير گذار است. در حال حاضر در كليه كشورها موتور محرك هرگونه تحول اقتصادي ، امنيت انرژي و سهولت دسترسي به آن مي باشد . استفاده از انواع انرژي ها و به عبارت بهتر استفاده از سبد انرژي با تركيب هاي گوناگون علاوه بر آنكه امنيت انرژي را تأمين مي نمايد ، مسائل جديدي در اقتصاد انرژي و توجيه پذيري اقتصادي برخي از انواع انرژي تا بخصوص انرژي هاي تجديد پذير را مطرح مي كند.

بنابراین گزارش، برق يكي از انواع انرژي است كه به دليل مشخصه هاي خاص خود ، بيشتر از ساير انواع انرژي ها مورد توجه مي باشد. با داشتن اطلاعاتي در مورد ميزان برق مصرفي ، شدت انرژي ، تركيب مشتركين برق و منحني بار درجه توسعه يافتگي هر كشوري تعيين مي گردد. فرآيند توليد و در دسترس قرار گرفتن برق شامل سه مرحله اصلي توليد، انتقال و توزيع مي‌باشد. نحوه مديريت و مالكيت هر يك از اين سه بخش در ساختار اقتصادي برق اثر عمده اي دارد. در نظر است در آينده هر سه بخش توليد و انتقال و توزيع واگذار گردند وليكن فعلاً بخش انتقال در دستور واگذاري قرار ندارد. اگرچه به لحاظ برخي از مسائل مربوط به رعايت حفاظت از محيط زيست و اهميت ويژه امنيت انرژي در حال حاضر حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مسئله نوع مالكيت دولتي و يا خصوصي مورد بحث قرار گرفته است و روند خصوصي سازي يك بار ديگر در حال بازنگري و بررسي است، ليكن به دليل بهبود فرآيند بهره برداري و خدمت رساني به مشتركين برق، روند خصوصي سازي همچنان درسايركشورها مورد عمل است و در ساختار اقتصادي كشورها از جمله ايران روند خصوصي سازي در بخش هاي توليد و توزيع برق مورد توجه سياستگذاران مي باشد.

این گزارش می افزاید: یکی از منابع انرژی که قابلیت سرمایه گذاری در حوزه داخل و خارج را دارد؛ انرژی برق است. صنعت برق ایران در طی سالهای متمادی توانسته است به جایگاه قابل قبولی در سطح جهانی برسد تا جایی که امروز صنعت برق ایران در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد.

بنابراین گزارش، ایرنا در این زمینه به نقل از محمود رضا حقی فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نوشته است: "ایران درصنعت برق رتبه چهاردهم را در جهان دارد و هم اکنون 95 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور زیر مجموعه صنعت آب و برق صورت می گیرد. صنعت برق پایه و اساس زیرساخت‌های کشور است و بدون برق هیچ خدماتی در کشور ارائه نمی شود. مهم ترین اولویت شرکت برق، حفظ پایداری اقتصادی و حفظ پایداری فنی شبکه برق است که این اقدام در جهت رفاه و امنیت مردم و توسعه اقتصاد کشور صورت می گیرد."

یادآور می شود: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، شرکت توانیر متعهد شده تا تلفات برق را به زیر 10 درصد کاهش دهد.

خبرگزاری شبستان

گروه خبر: