71 هزار مگاوات ساعت انرژی پاك در نيروگاههای تجديدپذير گيلان تولید شد

Printer-friendly version
دوشنبه, تير 9, 1399
توليد انرژی پاك باعث عدم انتشار گازهای گلخانه ای و آلوده نكردن محيط زيست می شود.

مدير دفتر بازار برق شركت برق منطقه اي گيلان گفت: از 5 نيروگاه تجديد پذير استان گيلان در خرداد امسال، 71 هزار و 924 مگاواتساعت انرژي برق توليد شد.

به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي گيلان "محسن بابازاده" افزود: 5 نيروگاه تجديد پذير آبي و بادي، شامل؛ نيروگاه هاي سد آبي تاريك، سد سفيد رود، برق آبي سينه هوني تالش و برق آبي شهر بيجار و نيروگاه بادي منجيل در خرداد سال 1399 توانستند 71 هزار و 924 مگاوات ساعت انرژي برق توليد كنند و تحويل شبكه سراسري دهند.

بابازاده در خصوص مزاياي اين نيروگاهها گفت: توليد انرژي پاك باعث عدم انتشار گازهاي گلخانه اي در مراحل توليد برق و آلوده نكردن محيط زيست مي شود.

گروه خبر: