700هکتار از اراضي شهرکهاي گلخانه اي کشور به سرمايه گذاران واگذار شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 4, 1396
مديرعامل شرکت شهرک‌هاي کشاورزي کشور گفت: 700 هکتار از زمين هاي 115 شهرک گلخانه اي کشور به سرمايه گذاران واگذار شده است.

علي اشرف منصوري  در حاشيه بازديد از گلخانه هاي همدان در جمع خبرنگاران، افزود: يکهزار و 700 هکتار گلخانه در 91 شهرک گلخانه‌اي با سرمايه اوليه 34 هزار ميليارد ريال در حال احداث است.
وي بيان کرد: شرکت شهرک‌هاي کشاورزي با هدف توسعه توليد، افزايش بهره‌وري از منابع پايه بخش کشاورزي يعني آب و خاک، ايجاد اشتغال و ساماندهي توليد تشکيل شده است.
اشرف منصوري با اشاره به اينکه يکي از فراخوان اطلاع رساني شده در پرتال شرکت شهرک‌هايي گلخانه‌اي مربوط به شهرک گلخانه‌اي اسدآباد است، افزود: افرادي که مي‌خواهند در حوزه توليد محصولات گلخانه‌اي فعاليت داشته باشند مي‌توانند به نمايندگي شرکت شهرک‌هاي گلخانه‌اي در استان مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه کنند.
منصوري بهره وري در مصرف آب را از مهمترين اهداف ايجاد شهرک هاي گلخانه اي اعلام و اضافه کرد: ميزان مصرف آب به ازاي توليد هر کيلوگرم گوجه فرنگي در فضاي آزاد 400 ليتر است اما در کشت گلخانه اي اين ميزان به 30 ليتر کاهش مي يابد.
مديرعامل شرکت شهرک‌هاي کشاورزي کشور اضافه کرد: همدان از جمله استان هايي بشمار مي رود که فرونشست زمين در آن آغاز شده است چراکه ميزان برداشت از آب‌هاي زيرزميني براي کشت سبزي و سيفي، بسيار بالا است.
وي بيان کرد: بروز پديده خشکسالي در 50 سال اخير اين موضوع را تشديد کرده است و بايد به سمت کشت محصولات `کم آب بر` و گلخانه اي پيش رفت.
تاکنون بيش از 95 هکتار فضاي گلخانه‌اي در استان همدان ايجاد شده است.
توليدات گياهي استان همدان چهار ميليون تن است و بيش از سه ميليون و 200 هزار تن از توليدات گياهي استان به گياهان زراعي اختصاص دارد؛ به طوريکه 630 هزار هکتار از اراضي استان زيرکشت محصولات زراعي است. 

 

به گزارش ايرنا