4 استاندارد ملی در صنعت آب استان تدوین شد

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 17, 1396
با مشارکت کارشناسان شرکت آب منطقه ای گلستان؛

در راستای نشر و تلفیق تجربیات میدانی در قالب استاندارد های ملی و پس از بحث و بررسی اعضا کمیته فنی استاندارد ملی متشکل از کارشناسان شرکت آب منطقه ای، آب و آبفا و اعضای هیات علمی دانشگاه کرمانشاه ، 4 استاندارد مرتبط با صنعت آّب تدوین و به تصویب سازمان ملی استاندارد رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید مهدی کلبادی از کارشناسان این شرکت با اعلام این خبر افزود: استاندارد محصولات و سامانه های حفاظت و تعمیر سازه های بتنی- آزمون حفاظت از خوردگی – روش های آزمون- با هدف ارائه روش آزمون برای تعیین کارایی محصولات یا سامانه های محافظت در برابر خوردگی سازه های بتنی در جلسه 752 اجلاسیه کمیته ملی استاندارد (مهندسی ساختمان و فرآورده های ساختمانی با حضور دکتر شرقی ومهندس فلاح از سازمان ملی استاندارد، اعضای کمیته فنی استاندارد ملی دکتر حشمتی وعباسی وخانم دکتر انتظاری از استان کرمانشاه ، اعضای سازمان های مرتبط و ذینفع، مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.

عضو کمیته استاندارد افزود: استاندارد بررسی و آزمون ژئوتکنیک –پایش ژئوتکنیک با استفاده از ابزار دقیق میدانی- برای بررسی رفتار خاک ها، پرکننده ها و سنگ ها کاربرد دارد در جلسه شماره 747  اجلاسیه کمیته ملی استاندارد تصویب شد.

وی همچنین عنوان کرد: استاندارد های شیوه های تمیزکاری سطوح بنایی- بتنی وگچ کاری ولوله های فاضلاب بتنی در برابر فشار هوای منفی یا مثبت در جلسه شماره 748 اجلاسیه کمیته ملی استاندارد پس از بحث وبررسی مورد تصویب قرار گرفت.