14 طرح برق رسانی روستایی دراستان سمنان به بهره برداری رسید

Printer-friendly version
پنجشنبه, بهمن 24, 1398
با اعتبار 33 میلیارد و 36 میلیون ریال

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: در دهه مبارک فجر ، 14 طرح عمرانی برق رسانی روستایی این استان با اعتبار 33 میلیارد و 36 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

رضا علی اصغری بیان داشت: طرح احداث روشنایی معابر حدفاصل روستای دهملا تا راهنجان با اعتبار یک میلیارد و 50 میلیون ریال و طرح بهینه سازی پست و شبکه هوایی توزیع برق روستایی با مبلغ 16 میلیارد و 326 میلیون ریال مربوط به شهرستان شاهرود مورد بهره برداری واقع شد.

وی تصریح کرد: طرح جابه جایی و رفع حریم شبکه روستای بخش آباد ،دشتبو و بق با هزینه یک میلیارد و 677 میلیون ریال و طرح اصلاح و تقویت شبکه روستای حسین آباد دولاب و مومن آباد جهت بهبود ولتاژ بااعتبار دو میلیارد و 337 میلیون ریال در شهرستان دامغان ، از دیگر طرح های افتتاح شده در دهه فجر امسال می باشد.

وی اضافه کرد:  طرح احداث یک هزار و 100 متر شبکه روشنایی معابر روستاهای رودبارک و فولادمحله شهرستان مهدیشهر با مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال ، از طرح های افتتاح شده به شمار می روند.

علی اصغری با اشاره به این که طرح بهسازی پست هوایی روستای محله باغ جدید و ملیجان بالا باهزینه 947 میلیون ریال مربوط به شهرستان گرمسار بهره برداری شده اظهارداشت: طرح بهینه سازی شبکه فشار ضعیف روستای لجران با اعتبار دو میلیارد و 350 میلیون ریال نیز افتتاح گردید.

وی افزود: طرح نصب پست هوایی کم تلفات و شبکه روستای حسین آباد کالپوش با اعتبار یک میلیارد و 360 میلیون ریال ، طرح بهسازی شبکه توزیع برق خیابان جهان آباد روستای ری آباد با هزینه 638 میلیون ریال، طرح توسعه شبکه فشار ضعیف هوایی به منظور تامین برق مشترکین جدید شهرک جدید روستاهای نردین و طلوبین بامبلغ یک میلیارد و 715 میلیون ریال و طرح نصب چراغ های جدید در روستاهای کمردار و کرنگ منطقه کالپوش بااعتبار 218 میلیون ریال ، از طرح هایی می باشند که در روستاهای شهرستان میامی به بهره برداری رسیدند.

وی با بیان این که طرح اصلاح شبکه فشار متوسط هوایی روستای امام زاده عبدا... بااعتبار 723 میلیون ریال مربوط به شهرستان سرخه افتتاح گردیده یادآور شد: طرح بهسازی شبکه و نصب پایه جهت تقویت شبکه فیدر پلیس راه حدفاصل پست63 کیلوولت تا فرعی روستای قهج باهزینه 970 میلیون ریال و طرح بهینه سازی و جابه جایی شبکه فشار ضعیف روستاهای قلعه عبدا... و خیج منطقه بسطام با مبلغ 925 میلیون ریال افتتاح گردیدند.  

 
 
 
 
گروه خبر: