134 کیلومتر مدارخط به شبکه برق منطقه ای خوزستان اضافه شد

Printer-friendly version
شنبه, بهمن 5, 1398
با ارزش سرمایه گذاری 307 میلیارد ریال صورت گرفت

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه عملیات احداث ورود و خروج یک مدار از خط 132 کیلو ولت جایزان  کرنج به پایان رسید، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 134 کیلومتر مدار خط و 36 کیلومتر مدار هادی پرظرفیت به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت اضافه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ در خصوص عملیات احداث ورود و خروج یک مدار از خط 132 کیلو ولت جایزان- کرنج، اظهار داشت: این عملیات در پست ایثار به طول 38 کیلومتر مدار به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ارزش سرمایه گذاری این پروژه را 307 میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: تامین 36 مگاواتی برق موقت شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب و بازگردانی گاز پازنان،  احداث خطوط خروجی ایثار جهت بارگیری از پست در زمان برقداری، ایجاد رینگ بین پست های انتقال ایثار، امیدیه 1، کرنج، جایزان و آقاجاری و تغییر تغذیه پست 132 کیلو ولت آغاجری از مهم ترین اهداف بهره برداری از احداث ورود و خروج خط 132 کیلو ولت جایزان- کرنج بوده است.

گروه خبر: