1100 هکتار شبکه آبیاری سد قیقاج در آذربایجان غربی به بهرداری رسید

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 29, 1397
با حضور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
گروه خبر: