۱۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی به سیستم های آبیاری نوین مجهز می شوند

Printer-friendly version
شنبه, آبان 20, 1396
رئیس جهاد کشاورزی کرمان گفت: براساس هدف گذاری طرح همیاران آب باید سالانه ۱۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان کرمان به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز شوند.

عباس سعیدی  با اشاره به تجهیز ۴۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان به سیستم آبیاری تحت فشار از اول انقلاب تا سال ۹۳ اظهار کرد: طی چهار سال اخیر بیش از ۲۰ هزار هکتار دیگر هم به این سیستم های آبیاری مجهز شده است.

وی ادامه داد: امروز بحران آب در استان جدی است؛ کشاورزان باید استفاده بهینه از منابع آبی را مورد توجه قرار دهند و دولت تسیهلات بلاعوض برای این منظور در نظر گرفته است.

سعیدی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش کشاورزان در این زمینه افزود: سیستم های آبیاری تحت فشار برای درختان خرما، سیاه ریشه ها و محصولات زراعی اجرا شده و جوابگو بوده است؛ بنابراین کشاورزان مطمئن باشند که این شیوه آبیاری برای انواع محصولات کشاورزی مناسب است.

رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: از کشاورزان درخواست داریم که در کوتاهترین مدت با مراجعه به جهاد کشاورزی منطقه خود برای استفاده از سیستم های آبیاری مکانیزه اقدام کنند.

وی با اشاره به طرح همیاران آب اظهار کرد: بر اساس این طرح باید ظرف چند سال آینده سیستم های آبیاری تحت فشار اجرا شوند تا بتوانیم کشاورزی پایدار در دراز مدت داشته باشیم.

سعیدی گفت: امروزه در تمامی کشورها استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار مرسوم بوده و کشاورزان در سراسر دنیا به این سمت رفته اند.

رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان تاکید کرد: کشاورزان با توجه به شدت بحران موجود در استان باید مسئله استفاده بهینه از منابع آبی کرمان را جدی بگیرند.

وی داد: براساس هدف گذاری طرح همیاران آب سالیان باید ۱۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان کرمان به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز شوند و برای تحقق این امر همکاری و همراهی کشاورزان بسیار تاثیرگذار است.

سعیدی گفت: بورکوراسی اداری در این زمینه بسیار کاهش یافته و کشاورزان با مراجعه به جهاد کشاورزی منطقه خود می توانند به راحتی برای این مساله اقدام کنند.

 

مهر