گزارش تصویری آیین افتتاحیه سد تنظیمی - مخزنی مجن در سفر وزیر محترم نیرو به استان سمنان

Printer-friendly version
شنبه, مهر 7, 1397
کارگروه سازگاری با کم آبی استان سمنان با حضور وزیر محترم نیرو
گروه خبر: