کشت گلخانه ای راهکاری موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

Printer-friendly version
دوشنبه, تير 2, 1399
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق
گروه خبر: