کسب مقام اول شرکت توزیع نیروی برق استان فارس  در هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 23, 1397
معاون برنامه ریزی شرکت توزیع  نیروی برق استان فارس خبر داد:

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس موفق به کسب مقام اول در هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد، در بین سایر شرکت های توزیع نیروی برق کشور شد.

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان  فارس با اعلام این خبر بیان داشت:  درهفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد که با مشارکت و حضور فعالانه صنعت و دانشگاه در پژوهشگاه نیرو  برگزار گردید، شرکت توزیع نیروی برق استان فارس موفق شد با پذیرش 17 مقاله مقام نخست این کنفرانس را درمیان شرکت های توزیع برق کشور به خود اختصاص دهد.

احمدرضا خسروی افزود : همزمان با برگزاری این کنفرانس در سومین جشنواره نوآوری ها ، این شرکت حائز رتبه برتر در ارائه پروژه "تهیه اطلس مقاومت مخصوص خاک و طرح های مناسب برای اتصال زمین" شد ودر بخش ارزیابی مقاله های برگزیده نیز مقاله "سامانه مکانیزه و مکان محور کنترل و رهگیری و نظارت پایه های بتنی" حائز مقاله برتر و برگزیده گردید.

 

                                                                                                           

گروه خبر: