کسب جایگاه برترشرکت تولید نیروی برق مفتح دربهره گیری ازخدمات الکترونیکی

Printer-friendly version
پنجشنبه, دى 20, 1397
شرکت موفق به کسب جایگاه برتراز سوی وزارت نیرو شد.

شرکت تولید نیروی برق مفتح موفق به کسب جایگاه برتر در بهره گیری از خدمات الکترونیکی از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو شد.

​به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق مفتح- طی ارزیابی به عمل آمده از سوی وزارت نیرو، شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح موفق به کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال 97 در بهره گیری از خدمات الکترونیکی گردید. به همین مناسب مدیر عامل محترم شرکت، مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو گردید.

گروه خبر: