پیک های نوروزی کودکان با محتوای برقی مزین شد

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 16, 1395
شرکت توزیع برق اصفهان

یکی از مواردی که  بستر مناسبی را  براي بروز استعدادها و پرورش خلاقيت دانش‌آموزان در زمينه‌هاي مختلف،  و ايجاد پل ارتباطي ميان آموخته‌ها و ارائه دانستني‌هاي ضروري به کودکان آموزش می دهد  پیک نوروزی است که در کنار غني سازي بخشي از اوقات فراغت دانش‌آموزان در ارائه مفاهیم کاربردی  نیز موثر است در همین راستا شرکت توزیع برق اصفهان در محتوای پیک نوروزی سال 95 مشارکت نمود و در 6 پایه  ابتدایی متناسب و در خور موقعیت تحصیلی دانش آموزان مباحث مدیریت مصرف برق ،آموزش ساعات اوج مصرف ،برچسب انرژی ،پنل های خورشیدی و استفاده از انرزی های نو  و در نهایت چرخه تولید تا توزیع را به دانش آموزان  در قالب متن و شعر ارائه نمود.