پس‌زدگی فاضلاب ناشی از ورود آب‌های سطحی است/ شبکه فاضلاب تنها برای ورود فاضلاب است

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 27, 1397
معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان همدان:

معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه پس‌زدگی فاضلاب ناشی از ورود آب‌های سطحی است، گفت: شبکه فاضلاب تنها برای ورود فاضلاب است و نباید آب‌های سطحی وارد شبکه فاضلاب شود.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، حمیدرضا نیکداد  در خصوص بارندگی اخیر و ورود آبگرفتگی در برخی از منازل از طریق فاضلاب اظهار کرد: شرکت آبفا بر اساس چارت سازمانی وظیفه جمع‌آوری فاضلاب را دارد و مراحل تصفیه فاضلاب در تصفیه‌خانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: پساب خروجی از تصفیه‌خانه فاضلاب در کشاورزی، صنعت و تأمین منابع آب زیرزمینی استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب از منازل تا تصفیه خانه فاضلاب بر عهده شرکت است، یادآور شد: تولید آب با شرکت آب منطقه‌ای است اما توزیع آب بهداشتی بر عهده شرکت آب و فاضلاب است تا به مرحله تصفیه خانه فاضلاب برسد که در نهایت نیز پساب فاضلاب در اختیار شرکت آب منطقه‌ای گذاشته می‌شود.

معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: شهر همدان از دیرباز دارای شبکه سنتی جمع‌آوری فاضلاب بوده و مردم آن از قدیم با بهداشت آب آشنا بودند به طوری که از شهرهای تمیز کشور است.

*شهرداری مسئول جمع‌آوری آب‌های سطحی است

وی با بیان اینکه از ۷۷۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب مقداری سنتی و مقداری مدرن است، تصریح کرد: از سال ۸۱ مطالعات ایجاد شبکه فاضلاب همدان آغاز شد و یکی از شرکت‌های مهندسی شبکه مدرنی را طراحی کردند که سالیانه به تناسب اعتبارات اختصاصی این شبکه ادامه یافت.

نیکداد با تأکید بر اینکه تاکنون ۵۰ درصد از شبکه‌های طراحی شده، اجرایی شده است، بیان کرد:  در سال‌های بعد متناسب با اعتباراتی که در اختیار قرار می‌گیرد، ۵۰ درصد مابقی نیز انجام خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت آبگرفتگی فاضلاب منازل نیز گفت: در طراحی شبکه فاضلاب همدان مسوولیت جمع‌آوری و انتقال با شرکت آبفا بوده، اما جمع‌آوری آب‌های سطحی با شهرداری است.

معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان همدان با تأکید بر اینکه شبکه فاضلاب بر اساس دبی فاضلاب طراحی شده و به تصفیه‌خانه انتقال می‌یابد، گفت: بر این اساس اگر بار اضافی همچون بارندگی‌ها وارد شبکه شود، شبکه فاضلاب دچار مشکل می شود.