پست 20/63 کیلوولت ضیابراحداث می شود.

Printer-friendly version
شنبه, دى 22, 1397
این پست با هدف فراهم شدن امکان واگذاری انشعاب برق مطمئن احداث میشود.

پست20/63 کیلوولت ضیابر با هدف فراهم شدن امکان واگذاری انشعاب برق مطمئن احداث خواهد شد.

مهندس«محمد نویدی» مدیر دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامي برق منطقه اي گيلان از احداث پست20/63  کیلوولت ضیابر و تامین تجهیزات باقیمانده پست 20/63 کیلوولت صومعه سرا خبر داد.

وی افزود: پست20/63 کیلوولت ضیابر با هدف فراهم شدن امکان واگذاری انشعاب برق مطمئن به مشترکین صنعتی، تجاری و مسکونی منطقه ضیابر و حومه احداث خواهد شد. تامین مالی این پروژه از محل طرح های غیر عمرانی خواهد بود.

نویدی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در صورت تامین به موقع منابع مالی این پروژه در مدت یک سال اجرایی شود.

وی افزود: عملیات اجرایی احداث پست20/63 کیلوولت ضیابر در سه بخش؛ تامین تجهیزات، انجام عملیات اجرایی ساختمانی و انجام عملیات اجرایی نصب، تست و راه اندازی انجام خواهد شد.

نویدی در خصوص مشخصات فنی پروژه گفت: پست20/63 کیلوولت ضیابر دارای 2 فیدر خط 63 کیلوولت، 2 فیدر 63 کیلوولت ترانس 15 مگاولت آمپر، 4 مجموعه بانک خازنی 20 کیلوولت 2.4 مگاوار، 2 فیدر ورودی 20 کیلوولت ترانس، 8 فیدر خروجی 20 کیلوولت(قابل توسعه تا 12 فیدر) و 2 فیدر 20 کیلوولت خازن می باشد.

شایان ذکر است مشاور این پروژه شرکت آریا نیروی جم می باشد.

دفتر روابط عمومی شرکت سهامي برق منطقه اي گيلان

گروه خبر: