پذیرش و ارائه مقاله کارشناسان شرکت برق منطقه ­ای سمنان

Printer-friendly version
دوشنبه, دى 23, 1398
درچهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون سیستم­های قدرت

در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم­های قدرت که در دی ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران برگزار شد، مقاله کارشناسان شرکت برق منطقه­ای سمنان پذیرفته و ارائه گردید.

این مقاله با عنوان " آموزش حفاظت سیستم های قدرت و کار با رله های دیجیتال با استفاده از شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت" توسط مهندسین اصغر چیت گران، سید مجید مصطفی زاده از معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه­ای سمنان و مهندس محمد مهدی رزم آور از شرکت ابتکار الکتریک قومس به رشته تحریر درآمد.

مهندس چیت گران کارشناس  مطالعات سیستم  معاونت بهره­ برداری شرکت برق منطقه­ای سمنان، هدف از ارائه این مقاله رامعرفی روشی جدید در آموزش عملی و کاربردی رله و حفاظت در دانشگاهها و صنعت برق عنوان کرد.

چیت گران گفت: در این مقاله ، شبیه ساز جدید رله ها ی حفاظتی  معرفی و نتایج و میزان اثر بخشی آن در طی دوره های آموزشی برگزار شده ارائه شده است.