پخش برنامه برقی در جريان باش در شبكه شما

Printer-friendly version
يكشنبه, تير 8, 1399
كاری متفاوت از شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ

مجموعه برنامه تركيبي (در جريان باش) با موضوع مديريت مصرف برق، از شنبه؛ 7 تيرماه از ساعت 20، در شبكه شما، براي مخاطبان،آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ مجموعه برنامه تركيبي (در جريان باش) با موضوع مديريت مصرف برق، از شنبه؛ 7 تيرماه از ساعت 20، در شبكه شما، براي مخاطبان، پخش مي شود.

مجريان اين برنامه، محمدرضا قلمبر و مهبد قناعت پيشه از مجريان باسابقه راديو در شبكه جوان و راديو صبا هستند كه براي اولين بار در تلويزيون با اين برنامه به اجرا خواهند پرداخت.

گزارشگر برنامه نيز، محسن حاجيلو از گزارشگران باسابقه سيماي جمهوري اسلامي ايران است.

اين برنامه داراي بخش هاي گزارش مردمي، عمليات برق، استندآپ كمدي. نمايش و ساير بخشهاي متنوع است كه در ماه هاي تير و مرداد سال جاري، روزهاي زوج و همچنين پنج شنبه ها از ساعت 20 تا 20:30 به مدت 30 شب براي مخاطبان به نمايش درخواهد آمد.