پایش سلامت کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 19, 1397
پایش سلامت کارکنان باهدف کمک به کودکان سرطانی استان انجام شد.

پایش سلامت کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان با هدف کمک به کودکان سرطانی استان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان؛ پایش سلامت کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان، با همکاری حوزه منابع انسانی، آموزش و رفاه شرکت و انجمن لبخند دوباره کودکان سرطانی استان گلستان انجام گرفت که در این برنامه پایش سلامت یک روزه ، تست های فشار خون، قند و تست های سلامت از همکاران انجام شد که استقبال خوبی نیز از سوی همکاران شرکت صورت گرفت.

گفتنی است انجمن لبخند دوباره کودکان سرطانی از سال 96 فعالیت خود را در راستای پرداخت کمک هزینه درمان، تهیه دارو ودرمان بیماران سرطانی با همکاری خیرین و مسئولین استانی آغاز نموده است.