پایداری شبکه آبرسانی بیجار با تعویض الکتروپمپ

Printer-friendly version
چهارشنبه, خرداد 7, 1399
با تعویض 2 الکتروپمپ فرسوده در2 منطقه شهرستان شبکه آب تثبیت شد.

مدیر امور آبفا بیجار از تعویض 2 الکتروپمپ فرسوده با الکتروپمپ های جدید در 2 منطقه این شهرستان با هدف تثبیت آبرسانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، بهزاد مرادی اظهار کرد: الکتروپمپ 37kw چاه شماره 2 منطقه تخت و الکتروپمپkw  30  ایستگاه مرکزی مجتمع سیدان در اردیبهشت ماه تعویض شد.

وی افزود: الکتروپمپ چاه شماره 2 تخت به میزان 8 لیتر بر ثانیه و الکتروپمپ سیدان به میزان 17 لیتر بر ثانیه توان و ظرفیت آبرسانی را دارا است و با تعویض الکتروپمپ های کارکرده و جایگزینی با این دو الکتروپمپ جدید، هدف اصلی که همان تثبیت آب در شبکه و جلوگیری از قطع آب نقاط مختلف به دلیل فرسوده بودن و سوختن الکتروپمپ ها است، محقق می شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیجار تصریح کرد: این کار با استفاده از اعتبارات جاری و به جهت پایداری فشار آب و آمادگی همه جانبه در خصوص افزایش مصرف در روزهای گرم سال صورت گرفته است .

گروه خبر: