پایان عملیات احداث ورود و خروج خط گتوند - لالی

Printer-friendly version
سه شنبه, آذر 13, 1397
ارزش سرمایه گذاری این پروژه بالغ بر 12 میلیارد ریال است.

عملیات احداث ورود و خروج خط گتوند - لالی در پست عقیلی به طول 2 کیلومتر شامل تامین تجهیزات، نصب برج و سیمکشی به پایان رسید و برقدار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، مجری طرح های خطوط این شرکت، ارزش سرمایه گذاری این پروژه را بالغ بر 12 میلیارد ریال اعلام کرد.

غلامرضا ذاکر مشفق گفت: تامین برق مطمئن و پایدار در نواحی تحت پوشش، افزایش ظرفیت و ضریب اطمینان شبکه و کاهش خاموشی ها و افزایش پایداری شبکه از اهداف بهره برداری از این پروژه است.

گروه خبر: