پاسخگویان نمونه اداره فوریت های شبکه (121) معرفی و تجلیل شدند

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 17, 1397
در نهمین کمیته انتخاب پاسخگویان نمونه (زمستان 97) و با شعار منتخب این اداره "پاسخگویی ناب، از پایه های اساسی دستیابی به توزیع ناب می باشد" ، از پاسخگویان نمونه تجلیل شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی در این مراسم که با حضور مدیرعامل، قائم مقام ها، معاونان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار شد، گزارش عملکرد امور دیسپاچینگ و فوریت های برق توسط مهندس جواهری، گزارش عملکرد اداره کنترل و هدایت شبکه توسط مهندس انصاری نیا و همچنین گزارش عملکرد اداره فوریت های شبکه (121) توسط مهندس ابوالفضلی ارائه شد.

مسئولین یاد شده در رابطه با فعالیت های حوزه کاری خود در مدت ده ماهه سال 1397 نظیر برقراری تماس اداره کنترل شبکه به ادارات اتفاقات و عملیات به میزان 35500 مورد تماس، بروزرسانی روش اجرای اعمال بی برقی فیدرها، معرفی نرم افزار مدیریت اضطراری بار ELM ، ارتقای راهبری شبکه فشار ضعیف، برنامه های 3 تا 5 ساله، افزایش 16 درصدی تماس مشترکین و ارتباط نرم افزار ثبت حوادث با سایر نرم افزارها و سامانه ها توضیحاتی ارائه کردند.

در این جلسه، پاسخگویان حاضر در نهمین کمیته انتخاب پاسخگویان نمونه به طرح درخواست ها، نظرها و دیدگاه های خود پرداختند که پاسخ لازم از سوی مدیران مربوطه ارائه گردید.

در این جلسه با اهدای لوح تقدیر، تندیس و هدیه از پاسخگویان نمونه تجلیل به عمل آمد. از اداره کنترل و هدایت شبکه آقای مصطفی اسحاقی، از اداره فوریت های شبکه علیرضا پرونده و خانم علی اکبرزاده از اداره اتفاقات و عملیات محمد نصری ( از اداره برق ملک آباد) و محمد جعفری ( امور برق ناحیه 11) به عنوان پاسخگویان نمونه و همچنین از خانم عرفانی و سعید قرائی به عنوان مسئولین حلقه های کنترل کیفیت (QCC)، نظام مدیریتی در امور دیسپاچینگ و فوریت های برق معرفی شدند.

 

گروه خبر: