ویژه برنامه روز جهانی کودک با مشارکت شرکت آبفای استان زنجان برگزار شد

Printer-friendly version
سه شنبه, مهر 17, 1397
مدیر روابط عمومی شرکت آبو فاضلاب استان زنجان خبر داد:

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: ویژه برنامه جشن روز جهانی کودک با موضوع آب و با حضور کودکان زنجانی در فرهنگسرای زندگی شهر زنجان ، با مشارکت شهرداری و اداره بهزیستی شهرستان زنجان برگزار شد.

رسول امامی اظهار کرد: در این مراسم که دویست نفر از کودکان زنجانی حضور داشتند برنامه های شاد و متنوعی همچون: اجرای سرود ، نمایش و مسابقه برگزار شد.

وی افزود: اجرای دسته جمعی سرود آب توسط کودکان و اجرای ایستگاه نقاشی با موضوع آب از دیگر برنامه هایی بود که در این جشن اجرا شد.

امامی گفت: شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در این مراسم بسته های فرهنگی و پک های آموزشی برای آشنایی هر چه بیشتر کودکان با ارزش آب به عنوان مایه حیات را نیز توزیع کرد.

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تصریح کرد: ارتباط گیری و آموزش کودکان و نسل های پایه به عنوان آینده سازان کشور که نقش بی بدیلی در مدیریت مصرف آب در آینده خواهند داشت ، از اولویت های شرکت آب و فاضلاب بوده و در سرلوحه ماموریت های آن قرار دارد.