ورود جدي توانير به موضوع سيستم حمل و نقل برقي

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 24, 1398
اصلاح رفتار مصرف كنندگان از وظايف اصلي روابط عمومي هاست

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير،مديريت مصرف برق از طريق تغيير عادات و باورهاي مصرفي مردم را امري امكانپذير و پايا دانست و اصلاح رفتار مصرفي جامعه را موضوعي شناختي- اقتصادي و از وظايف اصلي روابط عمومي ها برشمرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير، از روابط عمومي هاي صنعت برق به جهت نقش به سزايي كه در كنترل مصرف و عبور موفق از پيك تابستان گذشته ايفا كردند ،تشكر و قدرداني كرد.

وي در تبيين انتظارات از روابط عمومي ها براي گذر از پيك 99 ،پذيرش 3 اصل براي ايجاد تحول در بخش مديريت مصرف را اساسي دانست و اظهار داشت: براي تحول در بخش مديريت مصرف ،نخست بايد باور كنيم با توجه به پيچيدگي هاي صنعت برق نمي توان همه كارها در اين عرصه را صرفا با دانش مهندسي، مديريت كرد.

مهندس رخشاني مهر درتبيين اصل دوم گفت: با توجه به اينكه عمده تلاشهاي ما براي ذي نفعان اصلي يعني مشتركان برق انجام مي شود ،بايد بپذيريم آگاهسازي مشتركان ركن اصلي كار است و آنها را از آنچه مي خواهيم آگاه كنيم واصل سوم اطلاع رساني به موقع است كه متاسفانه در اين 3 بخش ،تاكنون موفق عمل نكرديم.

وي رشد فزاينده مصرف برق براي مصارف غير مولد به ويژه مصارف سرمايشي ،غير اقتصادي بودن افزايش ظرفيتهاي توليد، محدوديت ظرفيت شبكه هاي انتقال و توزيع نيرو، كاهش نياز به تغيير ساعات كارصنايع مولد و كاهش اثرات زيست محيطي را از جمله دلايل صنعت برق براي فعال سازي جامعه در بخش مديريت مصرف ذكر كرد.

غلامعلي رخشاني مهر درمورد اصولي كه بايد براي فعال سازي جامعه در بخش مديريت مصرف برق مورد توجه قرار گيرد ،گفت: رفتار مصرفي مشتركان موضوعي شناختي- اقتصادي است كه اصلاح آن از وظايف اصلي روابط عمومي ها محسوب مي شود، مديريت مصرف از طريق تغيير عادات و باورها ،امري امكانپذير و پاياست و براي تغيير عادات و باورها  بايد جامعه نسبت به مصرف برق حساس شود.

وي از ديگر راهكارها را علاقمند كردن مردم به مديريت مصرف برق با توجه به در دسترس بودن روشهاي ساده و بدون هزينه كاهش مصرف برق براي مشتركان ،ارايه مشوق بابت مديريت مصرف ،ايجاد حس مسووليت فردي-اجتماعي در آحاد جامعه و غيره برشمرد وافزود: صنعت برق بايد در اين زمينه گامهاي جدي بردارد و روابط عمومي ها نقش بزرگي در اين عرصه دارند.

مديريت مصرف وتحول ديجيتال در صنعت توزيع 

مهندس رخشاني مهر با اشاره به قرار گرفتن طرح تحول ديجيتال در دستوركار توانير و شركتهاي توزيع برق، اين طرح را شامل 24 برنامه ذكر كرد و مديريت بار و مصرف انرژي برق را از جمله اين برنامه ها برشمرد كه در تابستان گذشته موفقيت در گذر از پيك بار را با حدود 3800 مگاوات برنامه هاي پاسخگويي بار و مديريت مصرف ،رقم زد و علاوه بر پرداخت پاداش به صنايع و مشتركان سنگين ،حدود 150 ميليارد تومان پاداش به بخش خانگي اختصاص يافت.

وي شهركهاي صنعتي ،بخش كشاورزي ،اينترنت اشياء ،CNGها ،مديريت بارهاي غير ديماندي ،تغيير ساعات اداري ،توسعه استفاده از استارت آپها ،كنترل بار روشنايي معابر و غيره را از جمله سرفصلهاي شركت توانير براي برنامه 099 ذكر كرد كه استفاده از كنتورهاي هوشمند از موضوعات برجسته آن محسوب مي شود و طي سالهاي گذشته حدود 300 هزار كنتور طرح فهام عمدتا در صنايع نصب شد و امسال نيز 172هزار كنتور هوشمند به اين تعداد افزوده شده است.

مهندس رخشاني مهر با اشاره به برنامه توانير براي نصب 5 ميليون كنتور هوشمند براي مشتركان صنعتي ،كشاورزي و مشتركان غير ديماندي پرمصرف، هوشمندسازي را با استفاده از كنتورهاي AMR و  AMIوتركيب آنها عنوان كرد كه باعث مي شود علاوه بر امكان مديريت مصرف ،نياز اطلاع رساني به مشتركان به نحو مطلوب اجرا شود.
 

نخستين تجربه استارت آپها در زاهدان و مشهد

معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به برنامه توانير براي كاهش هزار مگاوات بار مصرفي پيك 99 با كمك شركتهاي استارت آپ ،در اين ارتباط از اجراي پايلوت در شهرستانهاي زاهدان و مشهد درسال جاري خبرداد كه 15 درصد كاهش بار مصرفي در اين مناطق را به همراه داشته است.

وي با اشاره به اختصاص 50 درصد بار پيك شبكه به مشتركان خانگي ،اين طرح را قابل اجرا براي همه مشتركان خانگي عنوان كرد وافزود: روابط عمومي ها از بزرگترين استارت آپها محسوب مي شوند و انتظار داريم شركتهاي استارت آپي با ايجاد پيام ،نقش خود را به عنوان محرك براي مشتركان برق  ايفا كنند و پس از پخش پيام ،ميزان تغيير در رفتار مصرفي و تغيير در گفتمان مورد سنجش و اندازه گيري قرار گيرد.

مهندس رخشاني مهر افزود: بايد افزايش سطح آگاهي مردم و تغيير رفتار آنها نسبت به برنامه ها اندازه گيري شود، استفاده از اين ظرفيت براي سال آتي پيش بيني شده و براي آن پاداش درنظر گرفته مي شود.

وي ايده اصلي كار را ارسال پيام از طريق استارت آپها در جامعه و مشاهده نتايج در ورودي خطوط 20 كيلوولت ذكر كرد كه با ارايه پاداش به مردم در قالب جوايز يا مشاركت در كارهاي خير اجتماعي همراه است.

وي اجراي پايلوت در توزيع برق شهرستان مشهد را با اختصاص پاداش جهت كمك به كودكان كار و اجراي آن در توزيع برق سيستان و بلوچستان را از سوي دانشگاه صنعتي شريف ذكر كرد كه با 15 درصد كاهش بار در مناطق اجراي طرح همراه بوده است.

ارتباط دو سويه با 36 ميليون مشترك

مهندس رخشاني مهر تغيير مدل كسب و كار از سنتي به جديد را در دستور كار بخش توزيع برق عنوان كرد و با اشاره به مزاياي تبديل قبوض كاغذي به قبض سبز، ايجاد ارتباط دو سويه با 36 ميليون مشترك برق را از مهمترين مزاياي اين اقدام برشمرد كه مي تواند از سوي روابط عمومي هاي صنعت برق كشور به عنوان يك رسانه دوسويه براي آگاهسازي و اطلاع رساني به مردم، مورد استفاده قرار بگيرد.

وي با اشاره به ظهور بازيگران جديد در صنعت توزيع ،از ورود 34 بانك به عرصه پرداخت قبوض علاوه بر PSP ها خبر داد و گفت: نزديك به 200 هزار مشترك درحال حاضر صورتحساب برق خود را از طريق اپليكيشن هايي كه PSP ها دراختيار گذاشتند ،پرداخت مي كنند و يك سوم درآمد برق از اين مسيرحاصل مي شود كه ظرفيت خوبي را در اختيار ما قرار داده است.

مهندس رخشاني مهر خطاب به مديران روابط عمومي هاي صنعت برق افزود: آنچه مهم است ،رسانه پويايي است كه هم اكنون در اختيار روابط عمومي ها قرار دارد و مي تواند بسيار موثرتر و گسترده تر از رسانه هايي كه تاكنون داشتيد ،تحولاتي را در جهت اطلاع رساني و آگاهي بخشي ، در كار شما رقم بزند.

مسئول طرح تامين زيرساخت و توسعه حمل و نقل برقي منصوب شد / اولويت نخست، موتورسيكلت هاي برقي

با صدور حكمي توسط مديرعامل توانير، مهندس رخشاني مهر به عنوان مسئول اجراي تامين زيرساخت و توسعه حمل و نقل برقي منصوب شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس محمدحسن متولي زاده رئيس هيات مديره و مديرعامل توانير با صدور حكمي، مسئول اجراي تامين زيرساخت و توسعه حمل و نقل برقي را منصوب كرد.

براساس اين حكم، مسئوليت اجراي طرح تامين زيرساخت ها و توسعه حمل و نقل برقي با  اولويت موتورسيكلت هاي برقي به به مهندس غلامعلي رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير محول شده است.
مديرعامل توانير در اين حكم خطاب به مهندس رخشاني مهر تاكيد كرده است:" " به منظور كمك به كاهش آلودگي هوا در كلان شهرها، وزارت نيرو توسعه حمل و نقل برقي با اولويت موتورسيكلت هاي برقي را در برنامه هاي خود قرار داده است.
با توجه به اهميت موضوع و ضرورت برنامه ريزي و پيگيري اجراي سياست هاي وزارت نيرو، مسئوليت مسئوليت اجراي طرح تامين زيرساخت ها و توسعه حمل و نقل برقي با  اولويت موتورسيكلت هاي برقي به جنابعالي محول مي گردد."
اميد است با همكاري ساير واحدها نسبت به انجام وظايف محوله موفق باشيد.
محمدحسن متولي زاده
رئيس هيئت مديره و مديرعامل
برپايه اين گزارش، اين اقدام جدي ترين ورود صنعت برق و توانير به موضوع تامين زيرساخت هاي مورد نياز براي خودروها و به ويژه موتورسيكلت هاي برقي است.
پيش از اين دكتر رضا اردكانيان، وزير نيرو از آمادگي اين وزارتخانه براي كمك به حل معضل آلودگي هواي كلانشهرها خبرداده بود.

گروه خبر: