واحد یك بخاری نیروگاه نكا مجددا وارد مدار تولید شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, تير 19, 1398
واحد شماره یك بخاری نیروگاه نکا پس از تعمیرات میاندوره‌ای به شبكه سراسری پیوست.

واحد شماره یك بخاری نیروگاه شهید سلیمی نكا با ظرفیت 440 مگاوات پس از انجام تعمیرات میاندوره‌ای مجدداً راه‌اندازی و به شبكه سراسری پیوست.

مهندس نعمتی مدیرعامل شركت مدیریت تولید برق نكا گفت: در طول تعمیرات این واحد كه طبق برنامه زمان‌بندی و به‌منظور رفع محدودیت و حفظ آمادگی تولید در تابستان از مدار خارج شده بود، فعالیت‌های مختلفی به شرح زیر بر روی تجهیزات مختلف بخش‌های مکانیک، الکتریک، ابزار دقیق، شیمی و ... صورت پذیرفت:

-  قلیاشویی بویلر و ایرپری هیترها.

- تعویض 416 ردیف لوله (به طول تقریبی 8 كیلومتر) ریهیت 1a(سمت غرب) بویلر.

- تعویض 832 ردیف لوله (به طول تقریبی 17 كیلومتر) لوله ریهیت 1b بویلر.

- اسیدشویی بویلر.

- تعویض 3723 عدد لوله (به طول تقریبی 37 كیلومتر) از سمت غرب كندانسور اصلی.

-  ساخت و تعویض بسكتهای ردیف دوم ایرپری هیتر شماره دو.

-  بازدید و تمیزكاری مشعلها.

- تعویض بخشی از دیواره كانال دود و دودكش.

- ترمیم عایقهای بویلر.

- جت پرژر كندانسور اصلی.

- تعویض اكسپنشن  قبل از موشیل فیلتر غربی.

- تست و بازدید از وُیث فیدپمپ الكتریكی شماره دو.

- بازدید از وضعیت سیل یاتاقان شماره سه توربین.

خاطرنشان می‌شود كه نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت اسمی 2214 مگاوات تولید برق سهم 4 درصدی در تأمین برق کشور دارد.

 

 

گروه خبر: