همکاری 3۰ مگاواتی صنایع استان فارس در پیک بار سال گذشته

Printer-friendly version
سه شنبه, تير 10, 1399
مشارکت 55 درصدی مشترکان صنعتی با برنامه‌های پیک بار شرکت

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، از همکاری و مشارکت 55 درصدی مشترکان صنعتی استان با برنامه‌های پیک بار شرکت در سال گذشته خبر داد وگفت: تعداد 1088 مشترک صنعتی دراین طرح مشارکت داشتندکه نتیجه این همکاری، صرفه جویی 30 مگاوات انرژی برق را به دنبال داشت. فرشید رستمی،  با مهم توصیف کردن  نقش صنایع استان جهت گذر موفق از پیک بار تابستان اظهار داشت: در راستای اقدامات مدیریت مصرف و کاهش پیک بار در سال جاری 1603 تفاهم‌نامه‌ همکاری با مشترکین صنعتی استان منعقد شده است که امیدواریم در سایه این همکاری و تعامل بتوانیم گام‌های موثری در زمینه عبور موفق از پیک بار و تامین برق مطمئن و پایدار جهت تمامی مشترکین برداریم.این مقام مسئول با بیان اینکه در سال گذشته در قالب طرح های تشویقی مبلغ 33745 میلیون ریال پاداش به مشترکین صنعتی استان پرداخت شد، اظهار داشت: در سال جاری نیز به آن دسته از مشترکین صنعتی که با رعایت الگوی مصرف در زمان پیک بار مشارکت و همکاری نمایند، متناسب با مقدار کاهش دیماند و روزهای همکاری پاداش تعلق می گیرد. وی توضیح داد: در طرح ذخیره عملیاتی، مشترکین بالای 200 کیلووات درصورت کاهش حداقل 10 درصد دیماند مصرفی نسبت به دیماند 10 روز قبل از اولین درخواست کاهش بار در بازه همکاری 99.3.16 الی 99.6.15از ساعت 13 الی 17 پاداش داده خواهد شد. رستمی اضافه کرد: در طرح تعطیلات و تعمیرات، نیز مشترکین صنعتی درصورت کاهش حداقل 10 درصد دیماند مصرفی نسبت به متوسط یک ماه گذشته در بازه همکاری 99.4.1 الی 99.5.31از ساعت 13 الی 17 مشمول پاداش همکاری می شوند. این مقام مسئول همچنین گفت: در طرح اوج بار ، مشترکین صنعتی درصورت کاهش حداقل 10 درصد دیماند مصرفی نسبت به متوسط یکماه گذشته  در بازه همکاری 99.3.20 الی 99.6.15از ساعت 13 الی 17 می توانند از پاداش برخوردار گردند.رستمی، طرح جابجایی روز تعطیل جمعه با یکی از روزهای هفته را از جمله راهکارهای مناسب مدیریت مصرف برق در ایام پیک بار عنوان کرد و بیان داشت: در طرح جابجایی تعطیلات هفتگی از جمعه به یکی از روزهای کاری، به آن دسته از مشترکین صنعتی  که بتوانند 70 درصد دیماند مصرفی خود را  در بازه 99.4.1 الی 99.5.31 کاهش دهند،  پاداش مشارکت تعلق خواهد گرفت.مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، به طرح تعیین ساعت کار برنامه ریزی شده مناسب برای صنایع نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در طرح تعیین ساعت کار برنامه ریزی شده، مشترکین درصورتی که 80 درصد دیماند مصرفی ساعات 13 الی 17 را نسبت به ساعات صبح در بازه همکاری 99.4.1 الی 99.5.31کاهش دهند، مشمول پاداش می شوند. رستمی، استفاده از سیستم روشنایی موضعی و کاهش ارتفاع روشنایی تا سطح ، خاموش کردن ماشین آلات در زمان های استراحت پرسنل و تعویض شیفت های کاری، جایگزین نمودن الکتروموتورهای فرسوده با نوع پر بازده، را از جمله  راهکارهای مدیریت مصرف در بخش صنعت برشمرد و گفت:  انتقال ساعت کاری به ساعت کم باری یا خاموش کردن برخی از دستگاه های پر مصرف در ساعت اوج مصرف، استفاده از روشنایی های فوق کم مصرف و پر بازده، عایق کاری لوله های بخار، آب گرم، آب سرد و مبدل های حرارتی درطول مسیر انتقال نیز از دیگر موارد مهم و تاثیرگذاری به شمار می روند که می توان با بکار گیری آنان تا حد زیادی در مصرف انرژی در بخش صنعت  به ویژه در ایام پیک بار تابستان  صرفه جویی به عمل آورد. مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در خاتمه سخنان خود بر لزوم همکاری صنایع استان  فارس با صنعت برق برای گذر از پیک تابستان تاکیدکرد و ابراز امیدواری نمود امسال نیز همچون سال های گذشته شاهد همکاری هر چه بیشتر صنایع استان در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی  و عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان باشیم.

گروه خبر: