همایش فرهنگی وآموزشی مصرف بهینه آب در جوار سد گلستان برگزار شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 22, 1397
همایش خانوادگی فرهنگی و آموزشی مصرف بهینه آب با حضور مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره و مجموعه معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان در جوار سد گلستان برگزارشد.

مدیر عامل شرکت در این جلسه اظهار کرد: امروز موفقیت های شرکت آب منطقه ای منوط به حمایت و حمیت شما مجموعه همکاران وخانواده های شما است و برگزاری چنین همایش هایی با محوریت آموزشی و تفریحی اقدام بسیار خوبی است و می تواند در نتیجه کار همکاران ما بسیار موثر باشد.

مهندس علی نظری افزود: 14 سد بزرگ مخزنی با حجم تقریبی268 میلیون متر مکعب در استان در دست بهره برداری است ، که امسال با بارش های مناسب، سه سد سرریز کرد واین نوید بسیار خوبی است ولی باز هم باید قدر آب را بدانیم.

وی در ادامه عواملی که می تواند موجب افزایش انگیزه در کار شود را برای حاضرین بیان کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان نیز در ادامه گفت: تقریبا 45 درصد ساختار شرکت آب منطقه ای گلستان وپیشانی کار ، معاونت حفاظت و بهره برداری است ودر اقصی نقاط استان همکاران ما در حال خدمت رسانی هستند.

مهندس حسین دهقان اظهار کرد: ما سال های اخیر، شرایط سختی را در حوزه آب سپری می کنیم و هر چه جلوتر می رویم دغدغه های ما در تامین و مدیریت آب بسیار سخت میشود چرا که هم تغییر اقلیم و هم افزایش تقاضا را داریم و امروز در تامین آب شرب جمعیت استان نگرانی هایی وجود دارد که می طلبد همه در کنار هم بر این چالش ها فائق بیائیم.

وی بیان کرد: شما خانواده ها با شیوه صحیح مصرف آب در منازل در این مدیریت و عبور از این چالش ها نقش مهمی ایفا کنید.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت افزود: آن چیزی که برای ما بسیار مهم است نگاه جامعه در نحوه مصرف آب به ماست و لذا باید هوشیار باشیم والگوی خوبی در حوزه مصرف صحیح آب برای جامعه باشیم.

گفتنی است در ادامه جشن، برنامه های فرهنگی، مسابقات و پیاده روی همکاران بر روی تاج سد انجام شد و در پایان نیز با اهدای جوایز به همکاران مشارکت کننده در این برنامه و پذیرایی ناهار به پایان رسید.

گروه خبر: