هفتمین جلسه کمیته GIS درشرکت برق منطقه ای خوزستان برگزارشد

Printer-friendly version
پنجشنبه, دى 23, 1395
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان :

هفتمین جلسه کمیته GIS شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضورمدیرعامل، معاونان و مدیران  فنی در محل سالن کنفرانس ساختمان شهدای برق این شرکت برگزارشد.
دراین جلسه محمود دشت بزرگ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با توجه به اهمیت سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت برق و تأثیر آن در تصیم¬گیری¬های مکانمند و همچنین افزایش دقت در مطالعات و انجام فرآیندها  و کاهش زمان و هزینه های اضافی در اجرای پروژه ها، بر اجرای کامل برنامه عملیاتی مصوب دو ساله GIS این شرکت تأکید و اعلام داشت در اسرع وقت پروژه پیاده سازی آخرین ویرایش استاندارد و تکمیل اطلاعات پایگاه داده GIS در شرکت شروع و اجرا گردد.
مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای خوزستان در خصوص اقدامات انجام شده و تشکیل کارگروه¬های GIS در معاونت های طرح های توسعه و بهره برداری در راستای عملی نمودن دستورالعمل تولید و بهنگام رسانی داده های مکانی و توصیفی GIS،
بیان داشتند : ضروریست دستورالعمل مذکور در سطح شرکت بصورت کامل اجرا گردیده و در قراردادهای احداث و توسعه، اصلاح و بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات شبکه و حوادث اعمال گردد تا دیگر وابسته به مشاور و پیمانکار جهت جمع¬آوری اطلاعات نباشیم .
در این جلسه دبیرکمیته GIS شرکت برق منطقه ای خوزستان نیزگزارشی از روند اجرای پروژه رقومی سازی نقشه های تک خطی درون ایستگاه های فشارقوی و تبدیل پایگاه داده موجود به ویرایش 3 استاندارد GIS با نظارت عالی کارشناسان مجرب این شرکت ارائه داد که در ادامه مشکلات و تنگناهای انجام این پروژه مورد بررسی حاضران جلسه قرار گرفت و همچنین اعضای کمیته بر صحت سنجی پایگاه داده فعلی GIS شرکت پس از تکمیل این پروژه مطابق با زمانبندی برنامه عملیاتی GISتاکید نمودند.
افزودنی است دراین جلسه مصوبات جلسات قبل پیگیری و تصمیمات و مصوبات لازم صادرگردید.
شایان ذکراست این شرکت با توجه به جایگاه خویش در صنعت برق کشور به کمیته راهبری GIS شرکت توانیر پیوست، همچنین بنا به درخواست شرکت توانیر تعدادی از کارشناسان متخصص شرکت برق منطقه ای خوزستان در زمینه خط، پست و مخابرات  جهت حضور درکارگروه های بازنگری استاندارد  GISآن شرکت معرفی شدند.
گفتنی است جلسات کمیته GIS بصورت مستمر و با حضور مدیر عامل ، معاونان ، مدیران ارشد و کارشناسان فنی این شرکت برگزار می¬گردد.

گروه خبر: