نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین نوشهر با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

Printer-friendly version
شنبه, شهريور 31, 1397

 

گروه خبر: