نگهداری و آماده به کار نگه داشتن کلیه شیر آلات سبک و سنگین

Printer-friendly version
شنبه, بهمن 6, 1397
شرکت آبفای منطقه ۶تهران
کد : ۹۷/۳۲
عنوان آگهی : نگهداری و آماده به کار نگه داشتن کلیه شیر آلات سبک و سنگین
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۶تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
محل دریافت اسناد : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهرتهران-دفتر قراردادها و اموربازرگانی
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶