نگهداری شبکه آب منطقه یک تبریز

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 2, 1397
شرکت آبفای آذربایجان شرقی
کد : ()۱۰۳۲۰۰۹۷۱۴۰۳۰۰۰۱۱۳
عنوان آگهی : نگهداری شبکه آب منطقه یک تبریز
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای آذربایجان شرقی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
محل دریافت اسناد :