نوزدهمين کميته مشترک کميساران آب هيرمند درتهران به کارخود پایان داد

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 18, 1397
این اجلاس با تدوین راهکارها وبرنامه‌هاي عملياتي اجرای معاهده خاتمه یافت.

نوزدهمين اجلاس کميته مشترک کميساران آب هيرمند در تهران، شب گذشته (دوشنبه) با تدوین راهکارها و برنامه‌هاي عملياتي براي اجراي بهتر معاهده و دريافت حقابه ايران توسط طرفين خاتمه یافت.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، در این نشست، طرف ايراني به رياست "عباس سروش" معاون آب و آبفاي وزارت نيروي جمهوري اسلامي ايران با بيان مشکلات ناشي از کاهش قابل توجه جريان آب هيرمند به ايران، خواستار رهاسازي آب به سمت ايران شد. 

هيئت کميسار آب افغانستان نيز به ریاست "خان‌محمد تکل" معاون آب وزارت آب و انرژي افغانستان اعلام کرد که وضعيت بارش‌ها در سال آبي گذشته غيرنرمال بوده، اما با این‌حال اين کشور خود را متعهد به رهاسازي حقابه ايران براساس وضعيت سال آبي مي‌داند.

بر اساس این گزارش، دو طرف توافق کردند راهکارها و برنامه‌هاي عملياتي براي اجراي بهتر معاهده و دريافت حقابه ايران توسط طرفين تهيه و برنامه‌هاي مزبور تا پايان سال‌جاري در اجلاس آتي کميساران به صورت مشترک بررسي و نهايي شده و بر اساس برنامه زمان‌بندي اجرايي شود.
کميته مشترک کميساران آب هيرمند در چارچوب معاهده 1351 که مبناي همکاري دوجانبه درباره رودخانه هيرمند بين ايران و افغانستان است، از 15 تا 17 دي‌ماه 97 با حضور هیئت ایران و افغانستان و نمايندگان وزارت امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد.