نظارت مستمر در کلیه فعالیت ها به ویژه مقوله ایمنی یک ضرورت است

Printer-friendly version
سه شنبه, آذر 23, 1395
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان :

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نهمین نشست کمیته عالی ایمنی گفت : نظارت مستمر و موثر در کلیه فعالیت ها به ویژه مقوله ی ایمنی یک امر ضروری است و از نکات مهم و اساسی به شمار می رود.

مهندس سیدمحمد موسوی زاده بیان داشت: موضوع آموزش و کنترل نحوه کارکرد همکاران به خصوص افرادی که دراکیپ های اجرائی مشغول به کار می باشند، نیاز به یک نظارت مداوم داشته تا فرآیندهای کاری در عرصه خدمت رسانی به نحو شایسته ای انجام گیرد.

وی اظهار داشت : تلاش و زحمات دست اندرکاران ایمنی و نظارت دائم متولیان امرباعث شده تا در شش ماهه اول امسال به نسبت مدت متناظر سال قبل ، شدت و وفور حادثه در شرکت توزیع برق استان سمنان کاهش یابد و این اقدام ارزشمند قابل قدردانی است.

وی با اشاره به این که نگاه ما نسبت به ایمنی می باید آرمانی باشد تا وضعیت بهتری برای خدمت رسانی داشته باشیم یادآور شد: به منظور کاهش حوادث فردی و گروهی می بایست برنامه ریزی داشته و هدف گذاری نمائیم و اراده انجام کارو نظارت بر حُسن آن را به صورت متوالی در دستورکار قرارداده و با بهره گیری از نیروهای آموزش دیده به خصوص پیمانکاران مجرّب و توانمند، در عرصه خدمات دهی همواره موفق باشیم

گروه خبر: