نصب 18 هزاركت اوت فيوز سيليكوني در شبكه برق كلانشهر اهواز

Printer-friendly version
دوشنبه, آبان 29, 1396
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز،

به منظور پايداري شبكه برق واقدامات پيشگيرانه جهت كاهش خاموشي، 18 هزاركت اوت فيوز با اعتباري بالغ بر 36 ميليارد و پانصد ميليون ريال در شبكه برق كلانشهراهواز نصب شد.

مهندس سعيد آقائي معاونت بهره برداري شركت توزيع نيروي برق اهواز در اين خصوص بيان داشت: با توجه به گستردگي مصرف برق و كاربرد گسترده آن در زندگي مردم، ضرورت حفظ و پايداري شبكه بشدت مورد نظراست، بدين منظور و با توجه به تغييرات اقليمي سالهاي اخير و هجوم ريزگردها و همچنين پديده گرد و خاك كه منشاء داخلي داشته و مملو از نمك و آلاينده هاي ديگر و حالت چسبندگي آن تاثيرات منفي زيادي روي شبكه از خود بجاي گذاشته است ضرورت حفظ و پايداري شبكه بيش از گذشته احساس مي شود.

وي در ادامه افزود: با توجه به محدوديتهاي زماني، اين شركت تلاش دارد با بكارگيري تجهيرات مختلف و بمنظور استانداردسازي و به روزآوري تجهيزات شبكه برق متناسب با وضعيت پيش آمده قابليت مانورهاي فني روي شبكه برق را بيشتر كند كه درسال جاري بمنظور جلوگيري از بحران و پايداري شبكه از پديده هايي نظير ريزگرد ضرورت داشت تا برخي از تجهيزات مانند كت اوت فيوزهاي شبكه فشار متوسط و ترانسفورماتورها از سراميكي به سيليكوني متناسب با شرايط جديد منطقه طراحي و نصب شود.

معاونت بهره برداري شركت توزيع نيروي برق اهوازدر خصوص جزئيات بيشتر اين خبر بيان داشت: با تلاش و برنامه ريزيهاي صورت گرفته از فروردين سال جاري تاكنون تعداد 18 هزار كت اوت فيوز سيليكوني در شهرستان هاي اهواز، باوي، كارون و حميديه نصب شده است.

آقايي در پايان گفت: اجراي اين عمليات با اعتباري بالغ بر 36ميليارد و پانصد ميليون ريال اجرا و به مرحله بهره برداري رسيد.