نصب سولار خورشیدی بر روی مخزن ۲ هزار مترمکعبی رضوانشهر

Printer-friendly version
سه شنبه, ارديبهشت 31, 1398
علت این اقدام، سرقت سولارهای قبلی بود.

عملیات نصب سولار خورشیدی بر روی مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی رضوانشهر با موفقیت به پایان رسید.

به گفته قنبری رئیس واحد بهره‌برداری آبفا منطقه تیران و کرون علت این اقدام، سرقت سولارهای  قبلی از محل  بود که موضوع از طریق قانونی نیز در حال پیگیری است.

گفتنی است این سولارها وظیفه تأمین برق سیستم تله‌متری، جهت ارسال اطلاعات مخزن از ‌جمله: ورودی، خروجی و میزان سطح آب، به منطقه را برای  بررسی و کنترل در واحد بهره‌برداری  به عهده دارند.

گروه خبر: