میزان بارندگی در ایران نسبت به میانگین جهانی

Printer-friendly version
شنبه, آبان 13, 1396
بارندگی کشور ما 413 میلیارد متر مکعب درس ال است که 293 میلیارد متر مکعب آن، در مزارع و زمین ها جذب می شود و بخشی از این بارندگی ها، تبخیر می شود و 130میلیارد متر مکعب آن قابل استحصال است که 105 تا 107 میلیارد متر مکعب آن را استحصال کرده ایم.

 مدیر بهره برداری از شبکه های آبیاری و زه کشی منابع آب ایران میانگین بارش های سالیانه را در کشور 250 میلی متر ذکر کرد و گفت: این عدد، یک سوم متوسط جهانی بارش است.

علیرضا آراستی، مدیر بخش بهره برداری از شبکه های آبیاری و زه کشی شرکت مدیریت منابع آب ایران در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشت: بارندگی کشور ما 413 میلیارد متر مکعب درس ال است که 293 میلیارد متر مکعب آن، در مزارع و زمین ها جذب می شود و بخشی از این بارندگی ها، تبخیر می شود و 130میلیارد متر مکعب آن قابل استحصال است که 105 تا 107 میلیارد متر مکعب آن را استحصال کرده ایم.

وی ادامه داد: از کل منابع استحصالی آب که چیزی حدود 98 میلیارد متر مکعب است، 88 میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی ، 7.5 میلیارد متر مکعب در بخش شرب و بهداشت و 2.1 میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف می شود.

بنا بر این بیشترین مصرف، همواره دربخش کشاورزی است که حدود 92 درصد آب استحصالی را تشکیل می دهد.

وی گفت: ایران، 8.2 میلیون هکتار مزارع آبی دارد و مصرف کنندگان بخش کشاورزی، از شبکه های مدرن ، نیمه مدرن و سنتی برای آبیاری، استفاده می کنند.

آراستی افزود: در جهان، مصرف آب، دربخش کشاورزی 80 درصد، بخش بهداشت و شرب 8 درصد و صنعت 22 درصد کل آب استحصال شده است و در ایران، بخش کشاورزی باید به نفع بخش صنعت مصرف خود را بهینه کند، تا بتوانیم به استانداردهای جهانی نزدیک ترشویم.

وی گفت: ما باید برای بهینه سازی مصرف آب، از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری استفاده کنیم. در سیستم سخت افزاری، می توان از توسعه شبکه آب رسانی، توسعه و ترویج شیوه های مدرن آبیاری و در سیستم های نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی را نام برد.

آراستی ادامه داد: باید کشاورزان را با مفاهیم راندمان تولید و آبیاری آشنا و در خصوص سیستم های جدید آبیاری اطلاع رسانی کنیم.

یکی دیگر از روشهای بهینه سازی مصرف آب در کشور، اصلاح و تعمیر سیستم های آب رسانی و انتقال آب است.

آراستی افزود: در کشور ما به هدررفت آب های مجازی توجه نمی شود و قطعا اصلاح الگوی مصرف در کشور، خصوصا در بخش کشاورزی می تواند به پیشرفت و توسعه در صنعت بینجامد و با توجه با میزان محدود ونسبتا اندک بارش سالانه اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی و استفاده از سیستم های مدرن آبیاری تاثیر بسزایی در اقتصاد کشورمان خواهد داشت.

وی اظهار داشت: کشاورزی در ایران، عموما به شکل اقتصادی نیست و بهره وری آن پایین است و تولید محصول، با متوسط های جهانی تطابق ندارد.

باید توجه کنیم که میزان باروری کشت ما، در کشور چیست و الگوی کشت مناسب را تعیین کنیم و تشکل های کشاورزی را ایجاد کنیم. اگربخش کشاورزی، از معیشت، به اقتصاد هدایت شود، به نتایج دلخواه خود در بهینه سازی مصرف آب، خواهیم رسید. کشاورزی، باید از شیوه سنتی، به شیوه مدرن تغییر کند.

 

ترابر نیوز