میثاق نامه حرکت جهادی جهت تحقق ماموریت های ویژه برای عبور از پیک بار سال آینده

Printer-friendly version
پنجشنبه, آبان 10, 1397
در شرکت توزیع برق استان سمنان صورت گرفت؛

آئین میثاق نامه حرکت جهادی به منظور تحقق ماموریت های ویژه برای عبور از بار پیک سال 1398، با حضور مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره ، معاونین و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان انجام شد .

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این آئین بیان داشت : به منظور تحقق برنامه های ابلاغی مقام عالی وزارت نیرو برای عبور از بار پیک سال 98، ماموریت های ویژه ای از سوی شرکت توانیر به این شرکت ابلاغ گردیده تا به نحو شایسته اجرائی و انجام شوند.

سیدمحمد موسوی زاده با اشاره به این که مدیریت سمت تقاضا و مصرف بسیار حائز اهمیت است گفت: در استان می باید تلاش کنیم تا ذینفعان و دستگاه های  اجرایی بیش از پیش با ما همسو شوند و تعامل در این زمینه برای عبور از اوج بار مصرف تابستان سال آینده یک ضرورت است .

وی با عنوان این که تعادل بین تقاضا و مصرف با مشارکت مردم تحقق پیدا می کند افزود : با توجه به اجرای برنامه های ترویجی و فرهنگی شرکت، زمینه برای مشارکت پذیری مشترکین و ادارات آماده است و با جدیت و همکاری می توانیم در تحقق مطلوب ماموریت ها، نقش خود را به نحو ارزنده ای ایفا کنیم.

مهندس موسوی زاده با تاکید بر این که طرح های ویژه ملی ، برنامه های مدیریت سمت تقاضا ، طرح های بهینه سازی ، راهبری و نگهداری شبکه و همچنین بهره وری اقتصادی به عنوان ماموریت های ویژه برای این شرکت هستند یادآور شد: براساس هر برنامه و ریز برنامه ها ، مجریان مرتبط در شرکت تعیین گردیده تا گزارش های هفتگی خود را تنظیم نموده و با هدف گذاری صورت گرفته بتوانیم به نتایج ارزشمندی دسترسی پیدا کنیم .

گفتنی است: در این آئین از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ، ابلاغ های جداگانه ای به "سیدمحمد حسینی نژاد"معاون بهره برداری و دیسپاچینگ ، "محمد حسین نجم الدین" معاون مالی و پشتیبانی ، "احمد غنی پور" معاون فروش و خدمات مشترکین ، "رضا علی اصغری" سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی و " مصطفی کرمی" مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق به عنوان مجریان برنامه ها اعطا شده تا با همکاری کلیه واحدهای شرکت ، نسبت به عملیاتی نمودن آنها  در موعد مقرر اقدام نمایند.

خاطر نشان می سازد : این نشست که در قالب شورای معاونین و مدیران شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد ؛ جملگی با توشیح میثاق نامه ، هم عهد و پیمان شدند تا با عزمی راسخ و همگام و همدل و با تلاش بی وقفه کلیه همکاران و حمایت مسئولین و مشارکت مردم شریف و فرهیخته استان ، با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و بالقوه و با حرکت جهادگونه ، برنامه های ابلاغی برای گذر موفق از پیک بار سال آینده را به نحوی شایسته در استان پیاده سازی و عملیاتی نمایند.

گروه خبر: