موشن‌ گرافیک تغییر تاریخ کشت محصولات

Printer-friendly version
چهارشنبه, تير 4, 1399
تاثیر تغییر فصل کشت در بهینه سازی مصرف آب  در بخش کشاورزی

 

گروه خبر: