مهلت ارسال مقاله به همایش ملی برنج تا پایان شهریور است

Printer-friendly version
سه شنبه, شهريور 13, 1397
دبیر انجمن برنج کشور گفت:

دبیر انجمن برنج کشور گفت: هجدهمین همایش ملی برنج کشور در ساری برگزار می‌شود.  

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، جمیل
علیزاده شایق از برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور با شعار تحقیقات اثرگذار بر پایداری
تولید برنج خبر داد.
وی افزود: این همایش با هدف تاثیر تغییرات منابع تامین آب و
افزایش بهره‌وری بر تولید پایدار برنج، اثرگذاری تغییرات اقلیمی در تولید پایدار برنج،
عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر تولید پایدار برنج و نقش فناوری‌های نوین در تولید
پایدار برنج برگزار می‌شود.
دبیر انجمن برنج کشور اضافه کرد: همایش ملی برنج ۲۸ و ۲۹ آبان
ماه امسال در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می‌شود.
علیزاده شایق گفت: علاقه‌مندان به شرکت در این همایش مقالات
خود را تا پایان شهریورماه به دبیرخانه همایش برنج، تهران انجمن برنج ایران و مازندران،
ساری کیلومتر ۹ جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری پژوهشکده ژنتیک
و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ارسال کنند.

شایان ذکر است این همایش با همکاری شرکت آب منطقه ای مازندران برگزار می شود.