مناقصه 97/2: خرید 23000 کیلوگرم سیم هادی مسی سیستم زمین

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 19, 1397
شرکت برق منطقه ای کرمان

منتشر شده در 10 ارديبهشت 1397

تاریخ ایجاد در 10 ارديبهشت 1397