مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شهرهای استان

Printer-friendly version
پنجشنبه, مرداد 26, 1396
شرکت آب و فاضلاب استان یزد
 
مشخصات آگهی
 موضوع: لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شهرهای استان
تشریح:

لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه  شهرهای استان 

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز: طبق اسناد
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:  
تاریخ آغاز:  
تاریخ پایان:  
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:  
مهلت ارسال اوراق: 1396/06/13
تاریخ اعلام نتایج: