مناقصه حفر چاه سرماج حسین خانی هرسین

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 12, 1397
شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
کد : ۹۷-۴۶
عنوان آگهی : مناقصه حفر چاه سرماج حسین خانی هرسین
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۴۰۰۱۱۰۱۰۰۷۱۴۶۲۱۷
عنوان روزنامه : شاخه سبز
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
شماره صفحه روزنامه : ۲
سایت منتشر کننده آگهی : پایگاه ملی مناقصات-سامانه ستاد