مناقصه آبرسانی بانسولاب دالاهو

Printer-friendly version
شنبه, دى 29, 1397
شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
کد : ۹۷-۵۲
عنوان آگهی : مناقصه آبرسانی بانسولاب دالاهو
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۱۶۴۵۴۷
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۴۰۰۱۱۰۱۰۰۷۱۴۶۲۱۷
عنوان روزنامه : اوج تدبیر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره صفحه روزنامه : ۲
سایت منتشر کننده آگهی : پایگاه ملی مناقصات-سامانه ستاد