ملاقات مردمی مديرآبفای مركزی درامور آب وفاضلاب شهرستان اراك

Printer-friendly version
شنبه, خرداد 3, 1399
در راستاي تكريم مردم و صيانت از حقوق مصرف كنندگان صورت گرفت.

   در راستاي تكريم مردم و صيانت از حقوق مصرف كنندگان ديدار چهره به چهره  مديرعامل شركت آب و فاضلاب  استان مركزي با مردم و كاركنان امور آب و فاضلاب اراك در تاريخ 29 ارديبهشت ماه  در امور آب وفاضلاب شهرستان اراك  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان مركزي مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان مركزي با حضور در امور آب و فاضلاب شهرستان اراك در جريان مسايل ، مشكلات و درخواست هاي مطرح شده از سوي ملاقات كنندگان قرار گرفت و با توجه به ضوابط قانوني دستورات لازم را به منظور پيگيري صادر نمود.

گروه خبر: