معرفی منتخبین مسابقه فرهنگی مدیریت مصرف برق در استان سمنان

Printer-friendly version
دوشنبه, تير 9, 1399
به مناسبت هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف برگزار شد.

به مناسبت هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف، مسابقه ای فرهنگی در همین راستا از طریق برنامه تلویزیونی" زیر یک سقف" شبکه استانی سیمای مرکز سمنان برگزار شد.

مدیرروابط عمومی شرکت توزیع برق استان گفت: در این برنامه تلویزیونی، سوال چهارگزینه ای با مضمون مهم ترین راهکارهای مدیریت مصرف برق در تابستان شامل؛ استفاده از دورکند کولرهای آبی، تنظیم دمای کولرهای گازی بین 24 تا 26 درجه سانتی گراد و عدم استفاده همزمان لوازم برقی پرمصرف در ساعات پیک بار طرح شده و تعداد 43 نفر در این مسابقه مشارکت نمودند.

ابوالفضل همتی اظهارداشت: پاسخ صحیح این سوال چهار گزینه ای، همه موارد می باشد که با اجرای شایسته موارد اشاره شده، مشارکت حداقل 10 درصدی مشترکان در کاهش پیک بار تابستانی را به همراه دارد و تعداد 36 نفر به سوال ذکر شده پاسخ صحیح ارائه نمودند.

وی یادآور شد: فاطمه حسن نو از شهرستان سرخه، النا پریمی و علی عبداله زاده از شهرستان دامغان، محمد کوثری از بسطام و دلبر قاسمی از استان کردستان، به عنوان برگزیدگانی هستند که در قرعه کشی، اسامی آنان انتخاب شده است.