معرفي برترين شرکت های برق در حوزه مديريت مصرف

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 22, 1395
مهندس احمديزدي معاون دفتر مديريت مصرف برق شركت توانير شركت هاي برتر در پيك تابستان 95 را شامل 4 گروه از شركتهاي توزيع و 2 گروه از شركتهاي برق منطقه اي معرفي كرد.

معاون دفتر مديريت مصرف برق شركت توانير با اشاره به افزايش 20 درصدي همكاري مشتركان با پروژه هاي كاهش پيك بار در تابستان امسال، از اهداي لوح تقدير به شركتهاي برق منطقه اي و توزيع برق كشور كه بهترين عملكرد را در اين خصوص داشتند، خبر داد.

عليرضا احمديزدي معاون دفتر مديريت مصرف برق شركت توانير به كارگيري 15 طرح كاهش پيك از سوي شركتهاي توزيع نيروي برق طي تابستان گذشته را خاطرنشان كرد و افزود: «طرح تعطيلات و تعميرات سالانه صنايع با همكاري 3018 مشترك، جلب همكاري مشتركان كشاورزي با همكاري 36000 مشترك و طرح استفاده از مولدهاي خود تامين مشتركان با همكاري 2200 مشترك از سوي شركتهاي توزيع و شركتهاي برق منطقه اي و جلب همكاري مشتركان در طرح ذخيره عملياتي با همكاري 1628 مشترك از سوي شركتهاي توزيع نيروي برق كشور در تابستان 95 اجرا شد، كه از عمده ترين اين طرحها محسوب مي شود و در مجموع همكاري مشتركان نسبت به سال قبل حدود 20 درصد افزايش داشته است.»

احمديزدي شركتهاي برتر در پيك تابستان 95 را شامل 4 گروه از شركتهاي توزيع و 2 گروه از شركتهاي برق منطقه اي معرفي كرد.

بر پايه اين گزارش شركتهاي برتر در بخش توزيع نيروي برق كشور در گروه اول شامل شركتهاي توزيع برق فارس (رتبه اول)، استان اصفهان (رتبه دوم) و آذربايجان غربي (رتبه سوم)، گروه دوم شركتهاي توزيع برق مركزي و توزيع برق يزد (مشتركاٌ رتبه اول)، جنوب كرمان (رتبه دوم) و استان گيلان و شهرستان اصفهان (مشتركاً رتبه سوم)، گروه سوم شركتهاي توزيع برق لرستان (رتبه اول)، همدان (رتبه دوم) و گلستان (رتبه سوم) و در گروه چهارم شركتهاي توزيع برق سمنان (رتبه اول)، اردبيل (رتبه دوم) و چهارمحال و بختياري (رتبه سوم) را كسب كردند.

همچنين در بخش شركتهاي برق منطقه اي در گروه اول شركتهاي برق منطقه اي فارس (رتبه اول)، باختر (رتبه دوم) و مازندران (رتبه سوم) و در گروه دوم شركتهاي برق منطقه اي گيلان (رتبه اول)، غرب (رتبه دوم) و سيستان و بلوچستان (رتبه سوم) را كسب كردند كه به همراه شركتهاي برتر توزيع برق با ارسال لوح و مشوقهاي پيش بيني شده مورد تقدير قرار گرفتند.

معاون دفتر مديريت مصرف برق توانير تصريح كرد: «با توجه به تنوع مباحث پاسخگويي بار، 2 طرح جديد براي سال آينده پيش بيني شده كه شامل جلب همكاري مشتركان با استفاده از تعرفه واقعي (TOU) و استفاده از تعرفه بحراني (CPP) است.»

وي افزود: «در حال حاضر در حال تدوين دستورالعملهاي اين 2 طرح هستيم كه پس از تصويب، به همراه ساير طرحهاي كاهش پيك بار در تابستان 96 مورد استفاده قرار خواهد گرفت و جزييات آن نيز متعاقباً اعلام مي شود.»

به گزارش برق نیوز

گروه خبر: